W4UA Summit (Rzeszów)

Mediciner partnerem pierwszego międzynarodowego szczytu pomocy dla Ukrainy W4UA

W4UA, Arena Fot. Grzegorz Bukala, Rzeszów, Go2Arena, 8.12.2022 r.

Szczyt W4UA w Rzeszowie gościł ponad 1500 uczestników. Przedstawiciele administracji publicznej, organizacji pozarządowych, środowisk akademickich i biznesu przez trzy dni dyskutowali na tematy humanitarne, społeczne i gospodarcze, szukając wspólnych rozwiązań i dróg odbudowy Ukrainy po wojnie.

Nasze stowarzyszenie Mediciner zorganizowało panele dyskusyjne w zakresie humanitarnej pomocy medycznej dla szpitali i pracowników medycznych na Ukrainie. Przewodnicząca Mediciner Joanna Józefiak uczestniczyła w różnych panelach jako ekspertka ds. ochrony zdrowia, a także w debacie o sytuacji i warunkach pomocy dla ukraińskich sierot. W tym panelu wyemitowano również film „The Forgotten Children of Ukraine”, wyprodukowany przez nasze stowarzyszenie.

Dziękujemy wszystkim naszym partnerom i gościom z Ukrainy, Niemiec, Polski i Stanów Zjednoczonych rozmawialiśmy o dalszej pomocy i rozwijaniu współpracy.

Więcej na temat W4UA Summit na stronie wydarzenia https://w4ua.com/

Kontakt

Tel. +49 335 / 3230 1288
E-Mail: contact@intmc.org