Stowarzyszenie non-profit na rzecz
współpracy transgranicznej w ochronie zdrowia.

Bo medycyna nie może znać granic!

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ
Razem
przeciw COVID 19
Razem
przeciw COVID 19

Aktualności

Ratownictwo bez granic

Polsko-niemiecką umowę ramową o medycynie transgranicznej oba kraje podpisały przed ponad dekadą. Niemniej jednak regiony z obu stron Odry i Nysy realizują umowy, dzięki którym dla pacjentów i ratowników medycznych granica wreszcie przestanie istnieć! … >>>

I Polsko-Niemieckie Forum Medyczne w Guben. Nowe możliwości leczenia na pograniczu, bo medycyna nie może znać granic.

Blisko 100 lekarzy, przedstawicieli personelu medycznego i opiekuńczego z województwa lubuskiego i Brandenburgii spotkało się, by wymienić się doświadczeniami … >>>

Gwiazdka dla dzieci ze Słubic i Frankfurtu

Our Association at this year’s Christmas, organized by the local government of the two-city Słubfurt. All our children are ours! … >>>

Konferencja „Nowe Horyzonty”

Na konferencji polskiej branży logistycznej „Nowe Horyzonty’22” Joanna Józefiak mówiła o warunkach ubezpieczenia zdrowotnego kierowców i innych pracowników transgranicznych. … >>>

 

Stowarzyszenie partnerem merytorycznym XXXI Forum Ekonomicznego
„Europa w obliczu nowych wyzwań”

Forum odbędzie się w Karpaczu w dniach 6-8 września 2022 r, a prezes stowarzyszenia Joanna Józefiak zabierze głos w panelu pt. „Ratownictwo medyczne bez granic”.
Jakie tematy zostaną poruszone w trakcie panelu?

Ochrona zdrowia to dziedzina oporna na harmonizację w UE. Bariery swobodnego przepływu pacjentów to wyzwanie dla ratowników medycznych działających na pograniczach państw i systemów. Ze względu na bariery prawne, społeczne i językowe dla zespołów ratownictwa medycznego granice są nieprzekraczalne Brak uregulowań międzynarodowych, wolny postęp umów bilateralnych i peryferyjność pogranicza sprawia, że niewidzialne granice w strefie Schengen pozostają granicami życia i śmieci. Z ekspertami porozmawiamy o realiach ratownictwa na pograniczu, a także o modelowych rozwiązaniach współpracy i potencjale medycyny na pograniczu, zwłaszcza polsko-niemieckim i polsko-czeskim.

Uczestnicy panelu.
Głos w dyskusji:
Sławomir Czubak, Naczelnik Grupy Karkonoskiej, Grupa Karkonoska GOPR, Polska
Moderator:
Mariusz Gierus, Dyrektor Pogotowia Ratunkowego w Jeleniej Górze, Pogotowie Ratunkowe w Jeleniej Górze, Polska
Paneliści:
Waldemar Kraska, Sekretarz Stanu, Ministerstwo Zdrowia, Polska
Oliver Fahron, Szef Departamentu Zdrowia, Miasto Frankfurt nad Odrą, Niemcy
Joanna Jozefiak, CEO, Stowarzyszenie Międzynarodowej Współpracy Medycznej, Niemcy
Mathias Strowski, Lekarz, Klinika we Frankfurt (Oder), Niemcy
Jacek Siewiera, Sekretarz Stanu, Kancelaria Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, Polska


 


O nas

Polsko-Niemieckie Stowarzyszenie Współpracy w Medycynie powstało w 2015 r. z inicjatywy ekspertów, ordynatorów, lekarzy i środowiska medycznego z polsko-niemieckiego pogranicza. Także informacje zwrotne od pacjentów z Polski oraz Niemiec na temat ich wyzwań zmotywowały nas do podjęcia starań, by przełamać granice i zaadoptować tradycyjnie narodowe systemy ochrony zdrowia do potrzeb kompleksowej transgranicznej opieki zdrowotnej.

Nowe zagrożenia, takie jak pandemia Covid-19 nie znają granic narodowych. Bo wspólnie jesteśmy silniejsi!

 

Prof. Gesine Schwan –
Patronka Stowarzyszenia

Co skłoniło Panią do wsparcia patronatem Naszego Stowarzyszenia?

Inicjatywy społeczeństwa obywatelskiego odgrywają coraz większe znaczenie w systemach demokratycznych, zwłaszcza dla ożywienia spójności wspólnot demokratycznych w Europie.

Jakie zmiany i ulepszenia chciałbyś i masz nadzieję wprowadzić w stowarzyszeniu?

Obie strony (polska i niemiecka – przyp. red.) mogą wykorzystać swoją wiedzę ekspercką, znajomość swojego kraju, a także kontakty do właściwych decydentów i pracować nad tym, by w przyszłości każdy pojedynczy przypadek medyczny był otoczony jak najlepszą opieką i by pacjenci nie musieli już cierpieć z powodu niebezpiecznych powikłań przez zbędną stratę czasu.

Frankfurt nad Odrą, 2016 r.


Nasze Stowarzyszenie a wejście Polski do UE
– nowe perspektywy współpracy transgranicznej w medycynie.
Dziękujemy  Pani Hartwig-Tiedt i Panu Barcie z brandenburskiego resortu zdrowia.

O potrzebie poprawy warunków transgranicznej opieki zdrowotnej na polsko-niemieckim pograniczu i nowych możliwościach kooperacji po wejściu Polski do Unii Europejskiej w roku 2014 rozmawialiśmy z ówczesną sekretarz stanu Almuth Hartwig-Tiedt oraz ówczesnym szefem wydziału zdrowia Ministerstwa Pracy Brandenburgii (MASGF), Thomasem Bartą.

Pani Hartwig-Tiedt i Panu Barcie dziękujemy za wsparcie i inspirującą wymianę w początkowej fazie działalności naszego Stowarzyszenia!

Dr. med. Thilo Hennecke z naszego Stowarzyszenia (od lewej), Thomas Barta, ówczesny szef resortu zdrowia w ministerstwie MASGF w Brandenburgii), Przewodnicząca Stowarzyszenia Joanna Józefiak z ówczesną sekretarz stanu, Almuth Hartwig-Tiedt w Poczdamie, 6.12.2016 r.


Kontakt

Tel. +49 335 / 3230 1288
Email: kontakt@mediciner-association.org