Inicjatywa na rzecz
współpracy transgranicznej w ochronie zdrowia!

Słubice czy Frankfurt, Warszawa czy Berlin, Kijów czy Waszyngton –  Razem jesteśmy silni!

Bo medycyna nie może znać granic!

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

 

Health Care
Beyond Borders
Health Care
Beyond Borders

 

 

STRONA W BUDOWIE


Aktualności

Z gośćmi z Polski w klinice frankfurckiej

Z goścmi z Poznania w klinice we Frankfurcie nad Odrą. … >>>

Ratownictwo bez granic. W Polsce i w Niemczech. W świecie.

Nasza misja. Ponad granicami. … >>>

W4UA Summit (Rzeszów)

Mediciner partnerem pierwszego międzynarodowego szczytu pomocy dla Ukrainy W4UA. … >>>

 

O nas

„Mediciner” istnieje od 2015 roku. Z polsko-niemieckiej inicjatywy ekspertów i lekarzy z pogranicza wyrosła organizacja o międzynarodowym zasięgu. Na bazie Polsko-Niemieckiego Stowarzyszenia Współpracy w Medycynie w ciągu niespełna siedmiu lat powstało Mediciner – International Healthcare Association.

Nowe perspektywy transgranicznej współpracy w ochronie zdrowia otworzyły się po wejściu Polski do Unii Europejskiej w roku 2004. Impulsem była dla nas nie tylko wymiana z ekspertami, ale przede wszystkim rozmowy z pacjentami z obu krajów przygranicznych na temat ich wyzwań i indywidualne doświadczenia założycielki „Mediciner” Joanny Józefiak. Słubiczanka nie chciała bezczynnie patrzeć, jak boleśnie mieszkańców pogranicza doświadczał los. Dla nich nie istniejąca po roku 2004 granica ciągle stanowiła granicę życia i śmierci. I tak, informacje zwrotne ekspertów i zwyczajnych mieszkańców pogranicza zmobilizowały nas do działania. Z konsekwencją przecieramy nowe ścieżki w tradycyjnie narodowych systemach opieki zdrowotnej – w kierunku transgranicznej opieki zdrowotnej i optymalizacji usług służby zdrowia.

Potrzeby zdrowotne nie znają granic. Pandemia coronawirusa pokazała to w szczególnie dramatyczny sposób. A dziś, w obliczu agresji Rosji na Ukrainę, liczy się solidarność, potrzeba niesienia humanitarnej pomocy medycznej. Z zaangażowaniem pomagamy medykom i paramedykom z Ukrainy i pracujemy konsekwentnie na rzecz lepszej koordynacji ochrony zdrowia w Polsce, w Niemczech i na całym świecie.

Współpracujemy z organizacjami i partnerami z Polski, Niemiec, Ukrainy i Stanów Zjednoczonych.

„Mediciner” to wielokulturowy zespół. Rozwijamy się wraz z nowymi zadaniami i wyzwaniami! Razem jesteśmy silniejsi!

 

Prof. Gesine Schwan –
Patronka Stowarzyszenia

Co skłoniło Panią do wsparcia patronatem Naszego Stowarzyszenia?

Inicjatywy społeczeństwa obywatelskiego odgrywają coraz większe znaczenie w systemach demokratycznych, zwłaszcza dla ożywienia spójności wspólnot demokratycznych w Europie.

Jakie zmiany i ulepszenia chciałbyś i masz nadzieję wprowadzić w stowarzyszeniu?

Obie strony (polska i niemiecka – przyp. red.) mogą wykorzystać swoją wiedzę ekspercką, znajomość swojego kraju, a także kontakty do właściwych decydentów i pracować nad tym, by w przyszłości każdy pojedynczy przypadek medyczny był otoczony jak najlepszą opieką i by pacjenci nie musieli już cierpieć z powodu niebezpiecznych powikłań przez zbędną stratę czasu.

Frankfurt nad Odrą, 2016 r.

 

Nasi inicjatorzy: ówczesna Sekretarz Stanu w resorcie pracy w Brandenburgii, P. Hartwig-Tiedt, oraz szef wydziału zdrowia, P. Barta

Nowe perspektywy współpracy transgranicznej w medycynie po wejściu Polski do Unii Europejskiej w rok 2004

Fundamenty pod lepszą koordynację ochrony zdrowia na polsko-niemieckim pograniczu i nowe możliwościach kooperacji po wejściu Polski do Unii Europejskiej w roku 2004 stawiała Joanna Józefiak z ówczesną sekretarz stanu Almuth Hartwig-Tiedt i ówczesnym szefem wydziału zdrowia Ministerstwa Pracy Brandenburgii (MASGF), Thomasem Bartą.

Pani Hartwig-Tiedt i Panu Barcie dziękujemy za wsparcie i wymianę pomysłów u zalążków działalności naszego Stowarzyszenia!

 

 

 

Dr. med. Thilo Hennecke z „Mediciner” (od lewej), Thomas Barta, ówczesny szef resortu zdrowia w ministerstwie MASGF w Brandenburgii, przewodnicząca i główna pomysłodawczyni Stowarzyszenia Joanna Józefiak, z ówczesną sekretarz stanu, Almuth Hartwig-Tiedt w Poczdamie 6 grudnia 2016 r.


Kontakt

Tel. +49 335 / 3230 1288
E-Mail: contact@intmc.org