Ratownictwo bez granic. W Polsce i w Niemczech. W świecie.

Polskoniemiecką umowę ramową w zakresie transgranicznej opieki medycznej oba kraje podpisały przed ponad dekadą. Ale regiony z
obu stron Odry i Nysy Łużyckiej idą nawet dalej! Robią wszystko, by zoptymalizować opiekę dla pacjentów z pogranicza. W tym celu wdrażają dwustronne umowy partnerskie, dzięki którym dla pacjentów i ratowników medycznych granica przestanie istnieć! Joanna Józefiak jest liderką tych innowacji. 

Dopóki umowa nie weszła w życie, dopóty ciągle na pograniczu istniała granica życia i śmierci. Stowarzyszenie Mediciner powstało przed siedmioma laty jako reakcja na szczególne potrzeby w ochronie zdrowia na pograniczu państw i systemów ochrony zdrowia. Joanna Józefiak, założycielka i prezes Mediciner od lat edukuje i wdraża innowacyjne rozwiązania transgraniczne w medycynie. Bo w sytuacji zagrożenia życia, gdy liczą się sekundy, nie powinna istnieć granica uniemożliwiająca skuteczne jej udzielenie


Transgraniczna medycyna stare wyzwania i nowe szanse
Prezes Stowarzyszenia, Joanna Józefiak, od lat współpracuje z ekspertami, medykami i decydentami przy tworzeniu i wdrażaniu transgranicznych rozwiązań w medycynie, zdrowiu publicznym, opiece długoterminowej i telemedycynie. Joanna Józefiak jest także wiceprezesem polskoniemieckiego centrum medycznego Brandmed. Placówka ta, położona w sąsiedztwie mostu granicznego w Słubicach, ma bezprecensowe umowy z największymi niemieckimi kasami chorych AOK Nordost i Barmer na leczenie pacjentów poza granicami kraju. Dzięki temu pracownicy transgraniczni mogą pracować w Niemczech, a leczyć się w Polsce lub mieszkać w Niemczech, a leczyć się w Polsce.

Przekazanie darów w ramach akcji pomocy humanitarnej dla szpitali w Ukrainie, w ambasadzie ukraińskiej w Warszawie, 2022 r.

Z darami dla szpitali w Ukrainie od żydowskiego szpitala w Berlinie, 2022 r.

W pandemii koronawirusa Joanna Józefiak koordynowała polskoniemiecką współpracę i pomoc w zabezpieczeniu krytycznej infrastruktury medycznej w obu krajach, m.in. organizując punkty testowe na granicy polskoniemieckiej na zlecenie ministerstwa spraw wewnętrznych Brandenburgii. Była także członkinią grupy roboczej opracowującej polskoniemiecką umowę o ratownictwie medycznym. Jest także panelistką na prestiżowych wydarzeniach międzynarodowych tj. Forum Ekonomiczne w Karpaczu czy Get Connected w Berlinie dla 100 najbardziej opiniotwórczych przedstawicieli ze świata polityki i dyplomacji, gospodarki i mediów w Niemczech, a także na międzynarodowych kongresach. Pierwsza Polka z certyfikatem negocjacji międzynarodowych Certified Negotiation Expert (CNE), które ukończyła w Stanach Zjednoczonych. Doświadczenia negocjacyjne i zarządzania kryzysowego zdobywała w USA, w Polsce i w Niemczech.


Na przestrzeni ostatnich lat coraz bardziej zaciera się granica między Polską a Niemcami w udzielaniu pomocy medycznej. Przed nami jednak długa droga do uwspólnotowienia usług medycznych czy pełnej mobilności pacjentów. Ochrona zdrowia, jako integralna część polityki społecznej, pozostaje bowiem domeną państw narodowych. Tym bardziej transgraniczne przykłady dobrej współpracy (best practice) są niezwykle istotne do tworzenia standardów w całej Unii Europejskiej.

Polskoniemieckie forum ratownictwa medycznego w szpitalu w Guben, lato 2022 r.

 

 

Kontakt

Tel. +49 335 / 3230 1288
E-Mail: contact@intmc.org