Szczyt World For Ukraine W4UA, Rzeszów 2023

Joanna Józefiak, ważny głos na W4UA 2023.

Fundacja World for Ukraine Foundation (W4UAF) powstała po napaści Rosji na Ukrainę. Stanowi międzynarodowe i interdyscyplinarne forum dyskusji i wymiany dla ekspertów, aktywistów, naukowców, przedsiębiorców, polityków i samorządowców, zaangażowanych w pomoc i odnowę szarpanej wojną Ukrainy. Stowarzyszenie Mediciner od początków inicjatywy w roku 2022 angażuje się jako partner merytoryczny w tworzenie agendy Szczytu W4UA w zakresie ochrony zdrowia, prewencji i międzynarodowej współpracy medycznej.

Ze strony W4Ua Summit:

Joanna Józefiak to ważny głos w debacie o zdrowiu psychicznym Ukraińców: Joanna Józefiak, prezes Mediciner i CEO Brandmedu w Słubicach, pierwszego polsko-niemieckiego centrum medycznego.

Ekspertka w dziedzinie stosunków międzynarodowych, strategii i zarządzania systemami opieki zdrowotnej oraz zarządzania kryzysowego. Zaangażowana w tworzenie innowacyjnych rozwiązań w ochronie zdrowia, np. w trakcie pandemii Covid-19. Pierwsza Polka z amerykańskim tytułem Certified Negotiation Expert (CNE).

Joanna Józefiak uczestniczy w debatach eksperckich nt. opieki zdrowotnej w Polsce, Niemczech, USA i Szwajcarii. Wpływowa działaczka polonijna. Z powodzeniem koordynuje medyczną pomoc humanitarną dla szpitali na Ukrainie w imieniu niemieckich i amerykańskich klinik, a także prywatnych darczyńców.

World For Ukraine Summit 2023, „Mapa drogowa do wolności i odbudowy”, 28-29 września 2023 r.
G2A Arena, Rzeszów-Jasionka, Polska

Registration


#W4UA #WorldForUkraineFoundation #WorldForUkraineSummit2023 #Ukraine #HelpForUkraine #CertifiedNegotiationExpert

Kontakt

Tel. +49 335 / 3230 1288
E-Mail: contact@intmc.org