Archiwa autorów: admin-medicus

Współpraca w Euroregionie

Polsko-niemiecką umowę ramową o medycynie transgranicznej oba kraje podpisały przed ponad dekadą. Niemniej jednak regiony z obu stron Odry i Nysy realizują umowy, dzięki którym dla pacjentów i ratowników medycznych granica wreszcie przestanie istnieć! ... >>>

Ratownictwo bez granic

Polsko-niemiecką umowę ramową o medycynie transgranicznej oba kraje podpisały przed ponad dekadą. Niemniej jednak regiony z obu stron Odry i Nysy realizują umowy, dzięki którym dla pacjentów i ratowników medycznych granica wreszcie przestanie istnieć! ... >>>

Telemedycyna

Telemedycyna jest młodą dziedziną naukową. Do niedawna stosowana była tylko w wybranych placówkach służby zdrowia, wyposażonych w drogie urządzenia, dedykowane pod konkretne zastosowania. Nowe rozwiązania telemedyczne powoli, ale trwale rewolucjonizują rynek usług medycznych. ... >>>

I Polsko-Niemieckie Forum Medyczne w Guben. Nowe możliwości leczenia na pograniczu, bo medycyna nie może znać granic.

Blisko 100 lekarzy, przedstawicieli personelu medycznego i opiekuńczego z województwa lubuskiego i Brandenburgii spotkało się, by wymienić się doświadczeniami ... >>>

Gwiazdka dla dzieci ze Słubic i Frankfurtu

Our Association at this year's Christmas, organized by the local government of the two-city Słubfurt. All our children are ours! ... >>>

Konferencja „Nowe Horyzonty”

Na konferencji polskiej branży logistycznej „Nowe Horyzonty’22” Joanna Józefiak mówiła o warunkach ubezpieczenia zdrowotnego kierowców i innych pracowników transgranicznych. ... >>>

Forum Ekonomiczne 2021 / VI Europejski Kongres Samorządów

Joanna Józefiak na tegorocznym Forum Ekonomicznym mówiła o finansowaniu ochrony zdrowia w Niemczech. ... >>>

Unser Verein auf dem 30. Wirtschaftsforum in Karpacz

Blisko 100 lekarzy, przedstawicieli personelu medycznego i opiekuńczego z województwa lubuskiego i Brandenburgii spotkało się, by wymienić się doświadczeniami ... >>>

Spotkanie z Annaleną Baerbock

Przewodnicząca Stowarzyszenia, Joanna Józefiak, rozmawiala z pierwszą szefową niemieckiego MSZ, oraz z byłym szefem MSZ Joschką Fischerem, o warunkach leczenia pracowników transgranicznych. ... >>>

Spotkanie z Panią Hartwig-Tiedt i Panem Bartą w ministerstwie w Poczdamie

Nasze Stowarzyszenie - reprezentowane przez naszą Przewodniczącą Joannę Józefiak, dr Thilo Hennecke i Mateusza Klimaszewskiego - rozmawiali z Sekretarz Stanu, Panią Almuth Hartwig-Tiedt, i szefem działu zdrowia w brandeburskim ministerstwie pracy i zdrowia - Thomasem Bartą. ... >>>

Kontakt

Tel. +49 335 / 3230 1288
Email: kontakt@mediciner-association.org