Polsko-Niemieckie Forum Medyczne w Guben

(Guben, 22.09.2021) Pacjenci transgraniczni, także z chronicznymi dolegliwościami, mogą liczyć na lepszą opiekę medyczną. To efekt ustaleń pierwszego Polsko-Niemieckiego Forum Medycznego w Guben.

Blisko 100 lekarzy, przedstawicieli personelu medycznego i opiekuńczego z województwa lubuskiego i z Brandenburgii spotkało się  w Guben, by wymienić się doświadczeniami w nowoczesnej opiece nad pacjentem, tzw. telemedycynie, oraz by pogłębić współpracę transgraniczną w ochronie zdrowia.

Polsko-Niemieckie Forum Medyczne

Wdrożenie umowy o współpracy w ratownictwie medycznym, po wielu latach negocjacji, to szansa na poprawę sytuacji pacjentów z Polski i Niemiec w nagłych wypadkach. „To przełom, ale nie możemy spocząć na laurach. Dlatego, wspólnie z burmistrzem Guben, Fredem Mahro, doskonalimy możliwości leczenia transgranicznego. Poprawa warunków leczenia ponad granicami, dla dobra pacjentów z Polski i z Niemiec, to nasz wspólny cel”, mówi włodarz Gubina Bartłomiej Bartczak, uzasadniając wsparcie władz samorządowych dla bilateralnego Forum Medycznego, które odbyło się w Ratuszu w Guben 22. września br.

„W czasie pandemii nasza współpraca na pograniczu okazała się zbawienna. Ówczesne motto „Razem przeciw Covid19” jest wciąż aktualne, pomaga odwrócić bieg wydarzeń i szukać nowych rozwiązań dla zapewnienia optymalnej opieki wszystkich mieszkańców pogranicza, nieważne po której stronie granicy. Medycyna nie może znać granic!”, mówi Joanna Józefiak, prezeska Medicusa, Europejskiego Stowarzyszenia Współpracy w Medycynie i inicjatorka Forum Medycznego.

Joanna Józefiak, prezeska Stowarzyszenia Medicus, zainicjowała polsko-niemieckie Forum Medyczne.

Prof.dr med. Tomasz Banasiewicz z poznańskiej akademii medycznej zachęca do stosowania iWound.

Stowarzyszenie Medicus organizowało wsparcie dla polskich szpitali w pandemii, a w czasie twardego lockdownu, wraz z Brandmedem ze Słubic, pomogło uniknąć chaosu na granicy, koordynując na zlecenie landu Brandenburgii punkty testowe dla wjeżdżających z Polski.

Najlepsze doświadczenia – lepsza przyszłość

Dzięki wymianie najlepszych praktyk na pierwszym bilateralnym Forum Medycznym zrodził się pomysł zastosowania w Niemczech rozwiązania w leczeniu ran metodą telemedyczną, tzw. iWound, które w Polsce jest z powodzeniem stosowane od kilku lat, np. w leczeniu ran przewlekłych i pooperacyjnych. O zaletach tej metody i potencjale wykorzystania telemedycyny w komunikacji między personelem medycznym a pacjentami mówił ekspert profesor i chirurg Tomasz Banasiewicz z Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu.

Kontakt

Tel. +49 335 / 3230 1288
E-Mail: contact@intmc.org